उम्मेदवार
खगेन्द्र देवान नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू