उम्मेदवार
इन्द्र बहादुर वाइवा तामाङ लिवरल डेमोक्रेटीक पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू