उम्मेदवार
दुर्गा बहादुर कामी सुनार नेपाल दलित पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू