उम्मेदवार
दुर्गा दत्त तिमिल्सिना स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू