उम्मेदवार
खड्ग प्रसाद प्रसाई नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू