उम्मेदवार
ध्रुव राज भण्डारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू