उम्मेदवार
सुजीत चौधरी कुर्मी बहुजन शक्ति पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू