उम्मेदवार
अनिल कृष्ण प्रर्साइ नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू