उम्मेदवार
जाम्मवती तिमल्सीना स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू