उम्मेदवार
हिरा सिंह विष्‍ट स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू