उम्मेदवार
शेरबहादुर क्षेत्री राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू