उम्मेदवार
जीतबहादुर दाहाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू