उम्मेदवार
विर वहादुर गूरुड‍्ग मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
थप उम्मेद्‌वारहरू