उम्मेदवार
शिव नारायण गनगाई नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू