उम्मेदवार
दिप नारायण मेहता स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू