उम्मेदवार
शक्ति कुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू