उम्मेदवार
दिपेन्‍द्र कुमार सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू