उम्मेदवार
योगेन्द्र प्रसाद पाल नेपाल जनता पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू