उम्मेदवार
मुस्‍ताक अन्‍सारी नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू