उम्मेदवार
सियाराम मुखिया स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू