उम्मेदवार
पुस्कर कुमार अधिकारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू