निर्वाचन क्षेत्र
ताप्लेजुङ १

प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र मानिएको छ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र