निर्वाचन क्षेत्र
सिराहा ३

प्रतिनिधिसभातर्फ सिरहा क्षेत्र नम्बर तीनमा गोलबजार नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, नरहा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २, विष्णुपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ५, अरनामा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र सिराहा नगरपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र