निर्वाचन क्षेत्र
सिराहा ३ (क)

प्रदेशसभातर्फ सिराहाको क्षेत्र नम्बर ३ को कमा गोलबजार नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२, नरहा गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २, अर्नामा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा विष्णुपुर गाउँपालिकाका वडा नं. १ र ५ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र