निर्वाचन क्षेत्र
सिराहा ४ (ख)

प्रदेशसभातर्फ सिराहाको क्षेत्र नम्बर ४ को खमा मिर्चैया नगरपालिकाको वडा नं. १२, नरहा गाउँपालिकाको वडा नं. ३, ४ र ५, विष्णुपुर गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३ र ४ तथा कल्याणपुर नगरपालिकाका सबै वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र