निर्वाचन क्षेत्र
दोलखा १ (क)

दोलखाको प्रदेशसभा १ मा गौरिशंकर, बैतेश्वर, तामाकोशी र मेलुङ गाउँपालिका तथा जिरी नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र