निर्वाचन क्षेत्र
रामेछाप १ (क)

रामेछापको प्रदेशसभा १ मा उमाकुण्ड, गोकुलगंगा, लिखु गाउँपलिका र रामेछाप नगरपालिकाको सबै वडा तथा मन्थली नगरपालिकाका ३, ४ र ५ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र