निर्वाचन क्षेत्र
सिन्धुली १ (क)

सिन्धुली क्षेत्र नं. एकको प्रदेशसभा एकमा दुधौली नगरपालिका र कमलामाई नगरपालिकाका वडा नं. वडा नं ९,१३, १४ पर्छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र