निर्वाचन क्षेत्र
धनुषा १ (क)

प्रदेशसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को कमा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, सवैला नगरपालिका १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२ र १३ तथा धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. ३ र ४ छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र