निर्वाचन क्षेत्र
धनुषा १ (ख)

प्रदेशसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को खमा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९, धनुषाधाम नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ५, ६, ७, ८ र ९, हंशपुर नगरपालिकाका वडा नं. २, ३, ५, ७ र ८, मिथिला नगरपालिकाको वडा नं. ४, मिथिला विहारी नगरपालिकाका वडा नं. १, ३, ४ र ५ तथा सवैला नगरपालिकाको वडा नं. ११ छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र