निर्वाचन क्षेत्र
धनुषा २ (ख)

प्रदेशसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर २ को खमा विदेह नगरपालिका वडा नं. ८, शहिदनगर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ८ र ९, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १७ र १८, हंशपुर नगरपालिकाका वडा नं. १, ४, ६ र ९ तथा औरही गाउँपालिकाका सबै वडा पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र