निर्वाचन क्षेत्र
धनुषा ३ (क)

प्रदेशसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ को कमा विदेह नगरपालिकाको वडा नं. ९, धनौजी गाउँपालिका पूरै, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १५ र २०, मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका र नगराइन नगरपालिका पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र