निर्वाचन क्षेत्र
धनुषा ४ (ख)

प्रदेशसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ को खमा मिथिला नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ तथा बटेश्वर गाउँपालिका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र