निर्वाचन क्षेत्र
महोत्तरी १ (क)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ को (क) मा बर्दिवास नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १२, १३, १४ र भँगाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४, ५ र ९ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र