निर्वाचन क्षेत्र
झापा १ (क)

झापाको प्रदेशसभा –१ को (क) मा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, १५ र भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. ९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र