निर्वाचन क्षेत्र
महोत्तरी ३ (क)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर तीन (क) मा जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ९, १० र ११, मटिहानी नगरपालिका र पिपरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ७ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र