निर्वाचन क्षेत्र
महोत्तरी ४ (क)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर चार (क) मा औरही नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, साम्सी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ६, ७ र सोनमा गाउँपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र