निर्वाचन क्षेत्र
झापा १ (ख)

झापाको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. ९, ११, १२, १३, १४, भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. १० र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६, ७ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र