निर्वाचन क्षेत्र
सर्लाही ४ (क)

प्रदेशसभा तर्फ सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ (क) मा बरहथवा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, १३, १४ र १५, बसवरिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, धनकौल गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका र गोडैटा नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र