निर्वाचन क्षेत्र
सर्लाही ४ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ (ख) मा गोडैटा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२, विष्णु गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र ४ अनि बलरा नगरपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र