निर्वाचन क्षेत्र
रसुवा १ (क)

रसुवाको प्रदेशसभा १ मा गोसाईंकुण्ड गाउँपालिक र नौकुण्ड गाउँपालिकाका सबै वडा तथा कालिका गाउँपालिकाका ४ र ५ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र