निर्वाचन क्षेत्र
रसुवा १ (ख)

रसुवाको प्रदेशसभा २ मा उत्तरगया गाउँपालिका, पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका र कालिका गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र