निर्वाचन क्षेत्र
धादिंग १ (क)

धादिङ्ग क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा क मा धुनीबेशी नगरपालिका, थाक्रे गाउँपालिका, गल्छि गाउँपालिका पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र