निर्वाचन क्षेत्र
नुवाकोट १ (क)

नुवाकोट क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा क मा दुप्चेश्वर गाउँपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. ३, ४, शिवपुरी गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिकार तादी गाउँपालिका पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र