निर्वाचन क्षेत्र
झापा २ (क)

झापाको प्रदेशसभा –२ को (क) मा बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र कन्काई नगरपालिकाको वडा नं. ८, ९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र