निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ १ (ख)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा खमा काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा मात्र ३१ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र