निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ३ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका ५ र ९ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र