निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ४ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ४ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाका १, ७, ८ र ३० नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र