निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ५ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाका २, ४ र ५ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र