निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ६ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ६ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाको २६, २७ र २८ नम्बर वडा र टोखा नगरपालिकाको वडा नं. ९ र १० लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र